You are currently viewing Anunț amânare concursuri de recrutare

Anunț amânare concursuri de recrutare


În conformitate cu prevederile art.50 şi art.51 ale Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, art.74 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi art.471 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă amânarea concursurile enumerate mai jos, pentru o altă dată care se va comunica ulterior:

  • concursul de recrutare din data de 24 martie 2020, pentru ocuparea postului funcţie publică de conducere vacantă de şef serviciu, clasa I, gradul II la Serviciul investiţii şi lucrări publice din Direcţia tehnică, dezvoltare în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia;
  • concursul de recrutare din data de 7 aprilie 2020, pentru ocuparea postului funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul pășuni, păduri, parc dendrologic din Biroul urmărire financiară, executare contracte, piețe, târguri în Serviciul administrarea domeniului public și privat din Serviciul public „Administrarea Patrimoniului Local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;
  • concursul de recrutare din data de 9 aprilie 2020, pentru ocuparea postului funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant şi 1 post funcţie publică de execuţie vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul administrare parcări din Biroul elaborare contracte şi administrarea domeniului public în Serviciul administrarea domeniului public și privat din Serviciul public „Administrarea Patrimoniului Local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;
  • concursul de recrutare din data de 22 aprilie 2020, pentru ocuparea postului funcţie publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul încasări impozite și taxe locale din Direcţia Venituri în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.


Lasă un răspuns