You are currently viewing Depunere documente asistență socială

Depunere documente asistență socială


Anunț privind organizarea modului de primire în format letric sau prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială

Având în vedere:
-Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială;
-Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 3719/2020 privind organizarea modului de primire în format letric sau prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat;
I. Vă comunicăm organizarea modului de primire în format letric sau prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și din bugetul local, pentru următoarele beneficii/servicii de asistență socială:
a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
d) alocația de stat acordată în baza Legii 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
e) ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
f) angajarea asistenților personali în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006;
g) indemnizație persoane cu handicap;
h) obținere card/legitimatie pentru locurile gratuite de parcare destinate persoanelor cu handicap;
i) cerere și declarație acordare portii de hrana la Cantina de Ajutor Social;
II. Toate cererile (tipizate), se pot descărca electronic de pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia www. apulum.ro și al Direcției de Asistență Socială Alba Iulia www. directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro;
III. Adresa de e-mail pentru comunicarea cererilor, declarațiilor și a documentelor doveditoare este următoarea: social@apulum.ro.
IV. În cazuri excepționale solicitanții se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia;
V. Prin cazuri excepționale conform art. V din Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 se înțeleg următoarele:
a) determinarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care agenţiile teritoriale sau autorităţile administraţiei publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor;
b) informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
VI. Se suspendă plata prin casierie a indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav. Plata se realizează prin card bancar.
VII. Sumele restante acumulate în contul de indemnizații se vor achita după prezentarea extrasului de cont de către beneficiar.
VIII. (1) Documentele pot fi depuse în format letric, prin poștă sau depuse în cutia poștală de la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, jud. Alba, (la intrarea în sediu). Documentele se pot depune în cutia poștală între orele 9:00-16:00.
(2) La deschiderea cutiei poștale se face proces verbal semnat de persoana desemnată pentru deschiderea cutiei poștale.
(3) Actele se înregistrează în ziua deschiderii cutiei poștale.
IX. Tipizatele pot fi ridicate și de la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia de persoanele care nu au posibilitatea de acces la forma electronică prin înmânarea în plic de către personalul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, între orele 8:00-14:00 în urma solicitării telefonice (tel. 0258/810325).


Lasă un răspuns