You are currently viewing Modificare valabilitate documente
Businessman Filing Information ca. 2003

Modificare valabilitate documente


Având în vedere măsurile dispuse prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență:

       – se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență;

       – termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează;

       – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.


Lasă un răspuns