You are currently viewing Depune documente online pe AICI.GOV.RO

Depune documente online pe AICI.GOV.RO


La inițiativa Autorității pentru Digitalizarea României, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență prin care toate instituțiile publice din România sunt obligate să accepte documente semnate electronic și să răspundă solicitărilor depuse de către cetățeni tot în format electronic.

Platforma aici.gov.ro servește drept intermediar pentru înregistrarea documentelor adresate instituțiilor publice care nu au un sistem propriu de registratură online. Etapizat, toate instituțiile publice din România se vor putea înrola pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor în format electronic, într-un timp cât mai scurt. În funcție de Procedura selectată, solicitantul trebuie să încarce în portal diferite tipuri de documente:
– Cerere acordare șomaj tehnic
– Declarație pe propria răspundere
– Cerere acordare indemnizație
– Listă sportivi
– Copie CI
– Extras de cont
– Contract drepturi autor, etc.

Pentru documentele tipizate, formularele se pot descărca din Portal, se completează și se semnează digital sau olograf, după care se încarcă individual în secțiunea “Încarcă” din dreptul fiecărui tip de document.


Lasă un răspuns