You are currently viewing Măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, pe teritoriul Municipiului Alba Iulia

Măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, pe teritoriul Municipiului Alba Iulia

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

 Hotărârea nr. 23 din 15.12.2020

privind unele măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul municipiului Alba Iulia

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale Regulamentului privind structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 1411 din 02 decembrie 2020.
În temeiul prevederilor cuprinse în  HOTĂRÂREA Nr. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În temeiul prevederilor cuprinse în Hotărârea Nr. 92 din 14.12.2020 emisă de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândii virusului Sars-Cov-2 pe raza municipiului Alba Iulia.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea  și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu  modificările  și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2.
Văzând Analiza de risc pentru evaluarea măsurii de carantină a municipiului Alba Iulia, județul Alba, nr. 13.964 din data de 13.12.2020 a Direcției de Sănătate Publică Alba;
Luând în considerare Avizul de ridicare a carantinei zonale la nivelul municipiului Alba Iulia, nr. 342 din 13.12.2020, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică;
În data de 15.12.2020, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C..L.S.U. al municipiului Alba Iulia, prin intermediul on-line, următoarele:

Art. 1 (1) La nivelul unității administrativ-teritoriale Alba Iulia unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori, începând cu data de 15.12.2020, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
a)    Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății;
b)    Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise este interzisă;
c)    Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;
d)    Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc);
e)    Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
f)    Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
g)    Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:
–    deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
–    deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
–    deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
–    deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
h)    Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;
i)    Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
j)    Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
k)    În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
l)    Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
m)    Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
n)    Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
o)    instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.
(2)    Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.
(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Art.2  (1) Responsabilitatea limitări accesului in interiorul hypermarketurilor, supermaketurilor , centrelor comerciale și a magazinelor, astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare respectiv protecție sanitară; pentru prevenirea si combaterea virusului SARS-CoV-2 revine operatoriilor economicii.
(2) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
Art.3. Hotărârile adoptate de CLSU al municipiului Alba Iulia până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.
Art 4. Urmărirea și verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se vor face de către autoritățiile cu competență în domeniu.